Indeholder et nummer, der angiver størrelsen på intervallet mellem numre i nummerserien.

Nummeret hentes automatisk fra feltet Forøg mednummerserielinjen, der er relateret til denne nummerserie.

Hvis du vil ændre intervallet, skal du ændre feltet på nummerserielinjen.

Tip