Viser datoen, hvor der sidst blev tildelt et nummer fra nummerserien.

Datoen hentes automatisk fra feltet Sidst anvendt datonummerserielinjen, der er relateret til denne nummerserie.

Hvis du vil ændre den sidst anvendte dato, skal du ændre feltet på nummerserielinjen.

Tip