Åbn vinduet Salgsopsætning.

Definerer visse grundlæggende regler, der skal bruges i modulet Salg.

I oversigtspanelet Generelt kan du angive indstillinger, f.eks. for hvordan du vil beregne og bogføre rabatter, og hvilke advarsler der skal vises.

I oversigtspanelet Nummerering kan du angive den nummerserie, der skal bruges til debitorer, salgsdokumenter, rykkermeddelelser osv.

Tip

Se også