Åbn vinduet Købsopsætning.

Angiver, hvordan programmet skal håndtere bestemte aspekter af dine køb og gæld.

I oversigtspanelet Generelt angiver du indstillinger for, hvordan der skal beregnes og bogføres rabatter, og om fakturaer skal afrundes.

I oversigtspanelet Nummerering angiver du den nummerserie, som skal bruges til kreditorer, købsdokumenter osv.

Tip

Se også