Åbn vinduet Ressourceopsætning.

Angiver, hvordan du ønsker, at ressourcer skal arbejde.

Oversigtspanelet Nummerering

Brug dette oversigtspanel til at angive koderne for standardnummereringsserier til ressourcer og timesedler. Desuden kan du angive yderligere oplysninger om standardopsætningen af timesedler.

Felt Beskrivelse

Ressourcenumre

Angiver koden til den nummerserie, du kan bruge til tildeling af numre til ressourcer. Klik på feltet for at få vist de nummerserier, der er blevet oprettet i tabellen Nummerserie.

Timeseddelnr.

Angiver koden til den nummerserie, du kan bruge til tildeling af numre til timesedler. Klik på feltet for at få vist de nummerserier, der er blevet oprettet i tabellen Nummerserie.

Timeseddel, første ugedag

Angiver den første ugedag, der gælder for en timeseddel. Du kan f.eks. angive, at arbejdsugen starter søndag. Den første ugedag er som standard mandag.

Timeseddel efter jobgodkendelse

Angiver, om timesedler skal være godkendt på pr. sagsbasis. Følgende tabel beskriver de tilgængelige indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Altid

Hvis timesedlen er knyttet til en sag, godkender Ansvarlig, som er angivet på kortet Jobkort, timesedlen. Dette gælder både for personer og maskiner.

Kun maskine

Hvis maskintimesedlen er knyttet til en sag, godkender Ansvarlig, som er angivet på kortet Jobkort, timesedlen. Hvis maskintimesedlen er knyttet til en ressource, godkender Bruger-id på timeseddelgodkender, som er angivet på Ressourcekort-kortet, timesedlen.

Aldrig

Standard. Timesedlen godkendes af det Bruger-id på timeseddelgodkender, der er angivet på kortet Ressourcekort.

Tip

Se også