Åbn vinduet Vis momsangivelse.

Indeholder en beregnet momsangivelse før udskrivning.

Vinduet indeholder oversigtspanelet Generelt, hvor du kan angive, hvilke momsangivelser du vil have vist, og hvilke momsposter der skal medtages i beregningen, og hvilke linjer der indeholder den aktuelle angivelse som den vises, når den udskrives.

På de linjer, hvor feltet Type indeholder Momspostsammentælling, kan du få vist de enkelte poster, der udgør summen i feltet Kolonnebeløb, ved at klikke på feltet.

Bemærk
Filteret Medtag momsposter i vinduet fungerer kun for linjer af typen Momspostsammentælling. Filteret fungerer ikke for linjer af typen Kontosammentælling.

Tip

Se også