Åbn vinduet Varer pr. lokation.

Viser en liste over alle varer og beholdningen af hver vare på hver lokation.

Hvis du vil se vareposterne for en vare på en bestemt lokation, skal du vælge beløbet i lokationskolonnen.

Du kan se detaljerede disponeringsoplysninger ved at åbne vinduet Varedisponering pr. lokation. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Vise varedisponering.

Tip

Se også