Åbn vinduet Varedisponering pr. lokation.

Viser, hvordan lagerniveauet for en vare udvikles over tid i henhold til den lokation, du vælger.

Bemærk
Når du åbner vinduet Varedisponering pr. lokation fra en dokumentlinje, kan du indsætte en lokationskode i dokumentlinjen ved at vælge linjen med den lokationskode, du ønsker at indsætte, og klikke på OK. Hvis du kun har brugt vinduet til at vise disponibiliteten og ikke vil indsætte en lokationskode, skal du lukke vinduet uden at klikke på OK.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis efter

Angiver længden af de periodeintervaller, du vil have vist.

Vis som

Angiver, hvordan disponerede mængder vises. Vælg en af følgende indstillinger:

Indstillinger Beskrivelse

Bevægelse

Viser bevægelse i tilgængelighed i det valgte tidsinterval.

Saldo til dato

Viser tilgængelighed på den sidste dag i det valgte tidsinterval.

Linjer

Vinduet viser én linje for hver lokation. Hver linje viser varens tilgængelighedstal i følgende nøglefelter:

Felt Beskrivelse

Bruttobehov

Angiver den samlede efterspørgsel efter den pågældende vare. Bruttobehovet består af uafhængige behov, der omfatter salgsordrer, serviceordrer, overflytningsordrer og produktionsforecast, og afhængige behov, der omfatter fra produktionsordrekomponenter for planlagte, fastlagte og frigivne produktionsordrer samt indkøbs- og planlægningskladdelinjer.

Fastlagt tilgang

Angiver summen af varer fra genbestillingsordrer. Det omfatter fastlagte og frigivne produktionsordrer, købsordrer og overflytningsordrer.

Planlagt ordretilgang

Angiver summen af varer fra planlagte produktionsordrer.

Planlagt disponibel balance

Angiver den beregnede disponible beholdning.

Planlagte ordrefrigivelser

Angiver summen af varer fra forslag til genbestillingsordrer, der omfatter planlagte produktionsordrer, planlægnings- og indkøbskladdelinjer, der beregnes efter startdato i planlægningskladden og indkøbsordren eller efter ordredato i indkøbskladden. Summen medtages ikke i den planlagte disponible beholdning. Summen angiver imidlertid, hvilke mængder der skal konverteres fra planlagte til fastlagte tilgange.

Tip

Se også