Åbn vinduet Ressourceprisforslag.

Vinduet Ressourceprisforslag bruges til at redigere og opdatere alternative ressourcepriser. Tabellen udfyldes automatisk, når du udfører kørslen Foreslå ress.salgspris (ress.) eller Foreslå ress.salgspris (pris).

Du kan ændre de salgspriser, du ikke er tilfreds med, eller slette linjer efter behov. Hvis du er tilfreds med alle salgspriserne, kan du implementere prisændringen, hvorved de nye salgspriser kopieres til vinduet Ressourcesalgspriser. Oplysningerne i vinduet Ressourceprisforslag er midlertidige og slettes eller overføres, når du har implementeret prisforslaget.

Vinduet indeholder én linje pr. ressource.

Tip

Se også