Åbn vinduet Reservation.

Angiver, hvordan du vil foretage manuel reservation.

Oversigtspanelerne indeholder oplysninger om den vare, der skal foretages en reservation for. Hver linje i vinduet indeholder oplysninger om én type linje (salg, køb, kladde) eller post. Linjerne beskriver, hvor mange varer, der er tilgængelige for reservation fra hver linje eller post.

Hvis du reserverer specifikke varesporingsnumre, og nogle eller alle af disse varesporingsnumre allerede har ikke-specifikke reservationer, vises der en meddelelse nederst i vinduet om, hvor stort et antal af varen der allerede er reserveret på et ikke-specifikt grundlag. Du kan stadig foretage en specifik reservering på disse varesporingsnumre, hvis der er en tilstrækkelig lagerbeholdning, som ikke er reserveret.

Tip

Se også