Angiver det tilgængelige antal, som brugeren kan reserve fra poster af typen på linjen.

De andre felter i vinduet Reservation bruges til at beregne værdien af dette felt som følger:

Beholdning i alt = I alt - Aktuelt reserveret antal

Bemærk
Mængder i dedikerede placeringer er inkluderet i den samlede disponible mængde, hvilket betyder, at de kan reserveres. Du kan finde flere oplysninger i Dedikeret.

Tip

Se også