Viser antallet af varen, der er allokeret til aktiviteter på lageret.

Flere oplysninger

Allokeringer i lageret omfatter følgende mængder:

  • Udestående antal på pluk og lagerbevægelser med kildedokumenter.
  • Antal udgående placeringer, f.eks.:
    • Placeringer af typen Leverance på lokationer, der er konfigureret med styret pluk og læg-på-lager.
    • Standardleveranceplaceringer på lokationer, der ikke er konfigureret med styret pluk og læg-på-lager.
    • Lagerreguleringsplacering.

De mængder, der er reserveret på pluk- og flytning (lager)-linjer, og antal, der er plukket og reserveret, men ikke vises i feltet Res. pluk- og lev.antal.

Tip

Se også