Indeholder varenummeret på den vare, som reservationen omfatter.

Hvis reservationen omfatter en salgs- eller købslinje, kopieres varenummeret automatisk fra feltet Nummer på linjen.

Hvis reservationen omfatter en kladdelinje, kopieres varenummeret automatisk fra feltet Nummer på linjen.

Tip