Viser den beholdning af varen på linjen, som kan reserveres.

Dette felt viser forskellen mellem beholdningen og det reserverede antal af varen på rekvisitionslinjen.

Tip