Viser den beholdning af varen på linjen, som kan reserveres.

Dette felt viser forskellen mellem det udestående antal og det reserverede antal af varen på købslinjen.

Tip