Åbn vinduet Rammekøbsordre.

Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette rammekøbsordrer.

Du kan bruge de fire oversigtspaneler til at angive stamoplysninger om leverandør, faktureringsleverandør, levering og valuta. De fleste kreditoroplysninger kopieres fra kreditorkortet, når du indtaster kreditornummeret på rammekøbsordren. Du bruger linjerne til at indtaste oplysninger om de varer, som skal købes.

Når du er færdig med at udfylde rammekøbsordren, kan du konvertere den til en købsordre.

Tip

Se også