Viser om den vedhæftede fil, der er knyttet til målgruppelinjen, er overført eller entydig.

Hvis en vedhæftet fil, der er knyttet til en målgruppelinje, overføres, vil alle de ændringer, du foretager i målgruppehovedet af den vedhæftede fil (f.eks. et Word-dokument), afspejles i den vedhæftede fil på målgruppelinjen.

Feltet Vedhæftet fil afspejler den værdi, der er angivet i vinduet Målgruppeinteraktionssprog med samme sprogkode som målgruppelinjen.

Tip

Se også