Åbn vinduet Marketingopsætning.

Angiver, hvordan du vil oprette kontakter, kampagner, målgrupper, interaktioner, leads og opgaver. Det kan f.eks. være standardindstillinger og indstillinger for dubletsøgning og nummereringsregler. Den indeholder også den indstilling, du skal bruge, når du vil aktivere Microsoft Dynamics NAV til integration med Microsoft Dynamics CRM.

Oversigtspanelet Generelt

På oversigtspanelet Generelt angiver du indstillinger for, hvordan du vil gemme vedhæftede filer.

Bemærk
Muligheden for at angive lagringstype for vedhæftede filer eller placering er ikke tilgængelig for denne version.

Oversigtspanelet Overførte oplysninger

På oversigtspanelet Overførte oplysninger angiver du, om Microsoft Dynamics NAV skal bruge de oplysninger, du har angivet for en virksomhed for kontaktpersoner i virksomheden. Hvis du f.eks. vælger afkrydsningsfeltet Adresseoplysninger kopierer Microsoft Dynamics NAV adresseoplysningerne fra virksomhedens kontaktkort til adresseoplysningerne for kontaktkortene for personer i den pågældende virksomhed.

Bemærk
Hvis du bruger Konnektor til Microsoft Dynamics, skal du fjerne markeringen af alle afkrydsningsfelter, da der ellers kan være synkroniseringsproblemer med kontaktoplysningerne.

Oversigtspanelet Standard

På oversigtspanelet Standard angiver du de indstillinger, du vil indstille som standard i alle dine marketingkampagner. For eksempel kan du angive den korrespondancetype, der skal tildeles automatisk til kontakter, når de oprettes.

Oversigtspanelet Interaktioner

I oversigtspanelet Interaktioner angiver du det sprog-ID, du vil bruge, når du redigerer flettede feltoplysninger i Microsoft Word.

Oversigtspanelet Synkronisering

På oversigtspanelet Synkronisering kan du aktivere synkronisering af kontaktkort med oplysninger om leverandør, kunde eller bankkontokort. Angiv den relevante forretningsforholdskode på oversigtspanelet. Desuden kan du i dette oversigtspanel konfigurere synkronisering af data i Microsoft Dynamics NAV med dataene i Microsoft Dynamics CRM. For at gøre dette skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver Connector. Vælg det for at muliggøre integration mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du skal afslutte og derefter starte Microsoft Dynamics NAV igen for at fuldføre integrationsprocessen.

Vigtigt
Når du har aktiveret Konnektor til Microsoft Dynamics, skal du genstarte Microsoft Dynamics NAV Server.

Når du markerer eller fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet Aktiver Connector, skal alle brugere åbne Rolledefineret klient igen for at oprette forbindelse til databasen.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Aktivering af webtjenester til at arbejde med Microsoft Dynamics Connector" afsnit i Fejlfinding: Integration med Connector til Microsoft Dynamics.

Oversigtspanelet Nummerering

Oversigtspanelet Nummerering indeholder den nummerserie, du kan angive som standardindstilling i marketing. Du kan finde flere oplysninger i Oprette nummerserie.

Oversigtspanelet Dubletter

I oversigtspanelet Dubletter angiver du indstillinger for, hvordan du ønsker, at Microsoft Dynamics NAV skal behandle dublerede kontaktoplysninger.

Oversigtspanel for e-mail-logføring

På oversigtspanelet E-mail-logføring angiver du, hvordan du udveksler e-mails med kontaktpersoner, og hvor ofte Microsoft Dynamics NAV kontrollerer for e-mail-kommunikation. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du også aktivere e-mail-logføring. Du kan finde flere oplysninger i Logføring og sporing af e-mail-transaktioner.

For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

Tip

Se også