Åbn vinduet Købsfaktura.

Angiver alle de relevante oplysninger til at oprette købsfakturaer.

Du kan bruge de fire oversigtspanelerne til at angive stamoplysninger om leverandør, faktureringsleverandør, levering og valuta. De fleste kreditoroplysninger kopieres fra kreditorkortet, når du angiver kreditornummeret på købsfakturaen. Du bruger linjerne til at indtaste oplysninger om de varer, som skal faktureres.

Når du er færdig med at udfylde købsfakturaen, kan du bogføre den.

Tip

Se også