Identificerer svaret på spørgsmålet. Markér det relevante afkrydsningsfelt.

Bemærk
Hvis du har gjort det muligt, at spørgsmålet har mere end et muligt svar ved at markere afkrydsningsfeltet Flere svarmuligheder i vinduet Opsætn. af profilspørgeskema, kan der markeres flere afkrydsningsfelter for hvert spørgsmål.

Tip

Se også