Angiver valutakursen for den ekstra rapporteringsvaluta på et anlægsaktiv, hvis du er i modulet Anlæg og bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta.

For hvert anlægsaktiv, kan du registrere valutakursen for den ekstra rapporteringsvaluta, der gælder ved anskaffelsen af et anlægsaktiv. Når du derefter bogfører afskrivningen vha. kørslen Beregn afskrivninger, indsættes den aktuelle valutakurs for den ekstra rapporteringsvaluta for hvert anlægsaktiv i de deraf oprettede anlægskassekladdeposter.

Du registrerer valutakursen for den ekstra rapporteringsvaluta for en anlægspost i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler for anlægsposten. For at gøre dette skal du vælge feltet Anl. ekstra valutakode i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler for den relevante anlægspost. I det Ret valutakurs-vindue, som vises, skal du markere afkrydsningsfeltet i feltet Brug Anl. ekstra val.kurs og derefter angive valutakursen for den ekstra rapporteringsvaluta, som du vil bruge til anlægsaktivet.

Du kan også angive eller ændre valutakursen for den ekstra rapporteringsvaluta for et anlægsaktiv, før du bogfører en anlægstransaktion på en anlægskassekladde. Hvis du vil gøre det, skal du klikke på feltet Anl. ekstra valutakode i anlægskassekladden, markere afkrydsningsfeltet i feltet Brug Anl. ekstra val.kurs og derefter angive valutakursen.

Tip