Åbn vinduet Leads.

Viser en oversigt over dine leads. Udfyld felterne i vinduet Leads og klik så på Vis matrix for at få vist matrixen. De oplysninger, der vises i matrixen, afhænger af, hvad du har valgt i felterne Vis som linjer og Vis i vinduet Leads. Du kan f.eks. få vist antallet af leads efter sælger eller den anslåede værdi af de leads, der er knyttet til kampagnen. Du kan bruge filtrene i oversigtspanelet Filter til at angive, at du f.eks. kun vil have vist leads med en bestemt grad af færdiggørelse.

Du kan angive tidsintervallet i feltet Vis efter.

Programmet viser de valgte oplysninger på linjerne i vinduet Leads.

Tip

Se også