Angiver den type oplysninger, der vises på kolonnerne i vinduet. Det gør det muligt for dig at se leads fra forskellige synsvinkler. Der er fem indstillinger: Antal leads, Anslået værdi (RV), Beregn. aktuel værdi (RV), Gnsn. anslået værdi (RV) og Gnsn. beregn. aktuel værdi (RV).

Hvis du f.eks. markerer indstillingen Anslået værdi (RV), vises den samlede, anslåede værdi af leads.

Tip