Åbn vinduet Starthilsenformler.

Giver dig mulighed for at indtaste en formel og uformel starthilsen for de sprog, som du bruger, når du kommunikerer med dine kontakter.

Vinduet indeholder formelle og uformelle starthilsener på de sprog, der er angivet i feltet Sprogkode. Når du opretter starthilsenen, kan du bruge indstillingerne i felterne Navn 1 .... Navn 5 ved at indsætte %1 .... %5 i feltet Starthilsen.

Tip