Åbn vinduet Svarpoint.

Viser en liste over alle spørgsmål og svar, der er angivet i hvert profilspørgeskema.

Brug vinduet til at angive det antal point, et svar skal have. Det samlede antal point, en kontaktperson har opnået, bruges i vinduet Opsætn. af profilspørgeskema til at gruppere kontakter, baseret på det interval af point, du har opsat i felterne Fra værdi og Til værdi.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også