Åbn vinduet Oversigt over svarpoint.

Giver en oversigt over de svar, kontaktpersonerne kan få point fra, når du beregner vurderingen.

Antallet af point, der gives til hvert enkelt svar, vises i feltet Point. Det samlede antal point, en kontaktperson har opnået, bruges i vinduet Profilspørgeskema til at gruppere kontakter, baseret på det interval af point, du har opsat i felterne Fra værdi og Til værdi.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også