Åbn vinduet Opsætning af interaktionsskbl..

Giver dig mulighed for at angive de interaktionsskabeloner, der skal bruges, når interaktioner registreres.

I oversigtspanelet Generelt skal du angive interaktionsskabeloner til e-mails, følgebreve og udgående opkald.

I oversigtspanelerne Salg, Køb og Service skal du angive interaktionsskabeloner til henholdsvis salgs-, købs- og servicedokumenter.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip

Se også