Åbn vinduet Interak.logpost - bemærkninger.

Viser de kommentarer, som du har skrevet om interaktionslogposter. Vinduet indeholder linjer, hvor du kan datere bemærkningen, efterfulgt af selve bemærkningen. Du kan skrive kommentaren på en eller flere linjer.

Du kan få hjælp til et felt ved at klikke på det og trykke på F1.

Tip