Åbn vinduet Opgaveinteraktionssprog.

Definerer interaktionssproget for opgaveskabelonen. I vinduet kan du også indtaste en beskrivelse til interaktionsskabelonen og vedhæfte en fil til skabelonen.

Tip