Åbn vinduet Deltagerplanlægning.

Viser status for det planlagte møde. Hvis du går til vinduet Deltagerplanlægning fra vinduet Kontaktkort kan du ikke ændre deltagerne på mødet. I dette tilfælde kan du kun få vist oplysninger. Hvis du vil ændre deltagere og disses detaljer, kan du gøre dette via vinduet Sælger-/indkøberkort.

Tip

Se også