Åbn vinduet Købskreditnota.

Angiver alle de relevante oplysninger, når du opretter købskreditnotaer.

Du kan bruge de fire oversigtspaneler til at angive stamoplysninger om leverandør, faktureringsleverandør, levering og valuta. De fleste kreditoroplysninger kopieres fra kreditorkortet, når du indtaster kreditornummeret på købskreditnotaen. Du bruger linjerne til at indtaste oplysninger om varerne.

Når du er færdig med at udfylde købskreditnotaen, kan du bogføre den.

Tip

Se også