Åbn vinduet Applikationskladde.

Angiver vareudligninger, der automatisk oprettes mellem vareposter under vareposteringer.

Vinduet indeholder funktioner til at få vist og manuelt ændre vareudligningsposter.

Når du bogfører en transaktion, hvor varer flyttes ind i eller ud af lageret, oprettes en vareudligning mellem hver lagerforøgelse og lagerreduktion. Disse udligninger bestemmer flowet af omkostninger fra de varer, der modtages på lageret, til de varer, der tages ud af lageret. På grund af den måde som kostprisen beregnes på kan en forkert vareudligning medføre en forkert gennemsnitlig kostpris og en forkert kostpris. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Item Application.

Følgende scenarier kræver muligvis, at du fortryder en udligning eller udligner vareposter igen:

Brug om muligt et dokument til at udligne en varepost igen. Hvis du f.eks. skal håndtere en købsreturvareordre, hvor salget allerede er udlignet, kan du udligne igen ved at oprette og bogføre købsreturvareordredokumentet ved hjælp af den korrekte udligning i feltet Udl.varepostløbenr. på købsreturvareordrelinjen. Du kan bruge funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres eller funktionen Kopier linjer i købsreturvareordredokumentet for at gøre det nemmere. Når du bogfører dokumentet, udlignes vareposten automatisk igen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan hentes bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres.

Hvis du ikke kan bruge et dokument til genudligning, f.eks når du skal rette en fast applikation, skal du bruge vinduet Applikationskladde til at rette en udligning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Fjerne og genanvende vareposter.

Advarsel
Det er vigtigt at overveje følgende ting, når du arbejder med applikationskladden:

  • Du bør ikke lade udligningsposter være ikke-udlignede i længere perioder, da andre brugere ikke kan behandle elementerne, før du udligner udligningsposterne igen eller lukker vinduet Applikationskladde. Brugere, der forsøger at udføre handlinger, der omfatter en manuelt ikke-udlignet udligningspost modtager følgende fejlmeddelelse: "Du kan ikke udføre denne handling, fordi posterne for vare XXX ikke er udlignede i Applikationskladden af bruger XXX."
  • Du bør kun foretage genudligninger uden for normal arbejdstid, så der ikke opstår konflikter, hvis andre brugere bogfører transaktioner med de samme varer.
  • Når du lukker applikationskladden, udføres Microsoft Dynamics NAV en kontrol for at sikre, at alle poster er udlignet. Hvis du f.eks. fjerner en antalsudligning, men ikke opretter en ny udligning, og du derefter lukker applikationskladden, oprettes en ny udligning. Dette er med til at bevare kostprisen. Hvis du fjerner en fast udligning, oprettes en ny fast udligning dog ikke automatisk, når du lukker kladden. Dette skal du gøre manuelt ved at oprette en ny udligning i kladden.
  • Det er muligt at fjerne udligninger fra mere end en post ad gangen i applikationskladden. Da udligning af poster har indflydelse på hele sættet af poster, der er disponible for udligningen, er det ikke muligt at oprette en udligning for mere end en post ad gangen.
  • Applikationskladden kan ikke foretage en udligning i følgende situationer: Hvis der ikke er nok varer på lageret til udligningen, kan applikationskladden ikke foretage udligningen, når du forsøger at udligne en lagerreduktionspost uden varesporingsoplysninger til en lagerforøgelsespost med varesporingsoplysninger.

Tip

Se også