Viser kostprisen på varen i vareposten. Hvis antallet i vareposten er nul, svarer dette til (det Faktiske) Kostbeløb. Hvis antallet er større end nul, beregner programmet kostprisen som (det Faktiske)kostbeløb divideret med antallet.

Tip