Åbn vinduet Kvalifikationsoversigt.

Viser en oversigt over kvalifikationerne (computerfærdigheder, sprogfærdigheder, jobfunktioner osv.), du har oprettet og registreret hos medarbejderne. Du kan få adgang til vinduet Kvalifikationsoversigt fra vinduet Kvalifikationer.

Klik på Vis matrix i vinduet Kvalifikationsoversigt for at se matrixen.

Kolonnerne i vinduet viser også følgende oplysninger:

Nummer

Kolonnen viser nummeret på den medarbejder, hvis kvalifikationer vises på linjen.

Fuldt navn

Kolonnen viser det fulde navn på den medarbejder, hvis kvalifikationer vises på linjen.

Kvalifikationer

Hvis medarbejderen på linjen er registreret med den pågældende kvalifikation, er kolonnen markeret.

Tip