Åbn vinduet Dimensionskombinationer.

Angiver hvordan en virksomhed ønsker at kontrollere den måde, dimensioner kan kombineres på i en post. Hvis du angiver kombinationsrestriktioner i matrixcellerne, kan du vælge, om dimensionskombinationer skal bruges altid, kun nogle gange eller aldrig.

Denne funktion kan være nyttig, hvis en virksomhed har fastlagt restriktioner for, hvilke oplysninger der kan kombineres i en post. F.eks. må brugere ikke bogføre fakturaer, når der er knyttet både en afdelingsdimension og en projektgruppedimension til en post. Du kan også lægge begrænsninger på brugen af en bestemt dimensionskombination, alt efter hvilken dimensionsværdikombination der bruges til de to dimensioner.

Oversigtspanelet Generelt

Indstilling Beskrivelse

Vis kolonnenavn

Vælg at få vist kolonner efter de beskrivende navne, du har givet dimensionerne, i stedet for at bruge deres koder.

Oversigtspanelet Matrix for dimensionskombinationer

Indstilling Beskrivelse

Kode

Kolonnen viser kode for dimensionen på linjen.

Navn

Kolonnen viser navnet på dimensionen på linjen.

Dimension

De dimensioner, der vises i rækkerne i venstre side af matrixen, vises også som dimensionskolonner.

Du kan begrænse den måde, dimensioner kan kombineres på, ved at klikke i matrixcellen og vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling Beskrivelse

Ingen begrænsninger

Dimensionskombinationen er altid tilladt.

Begrænset

Dimensionskombinationen er kun tilladt i bestemte sammenhænge, afhængigt af hvilke dimensionsværdier du angiver, når du opretter en post. Eksempelvis kan dimensionskombinationen Afdeling/Område kun bruges, når typen Salg er angivet for Afdelingsdimensionsværdi.

Spærret

Dimensionskombinationen er ikke mulig.

Hvis du vil have vist underliggende dimensionsværdier, skal du vælge en matrixcelle med Begrænset, højreklikke og derefter vælge Specificer for at åbne vinduet Dimensionsværdikombinationer.

Du kan finde flere oplysninger om dimensioner i Dimension.

Tip

Se også