Åbn vinduet Dimensionsværdikombinationer.

Vises når du markerer en matrixcelle med Begrænset i vinduet Dimensionskombination, højreklikker og derefter vælger Specificer for at se de underliggende dimensionsværdier. Her kan du angive, hvilke dimensionsværdier i dimensionskombinationen Begrænset der skal spærres. Det kan være en fordel, når der bruges en dimensionskombination, og du samtidig gerne vil begrænse de værdikombinationer der er tilgængelige, når disse to dimensioner bruges. Du kan f.eks. vælge, at dimensionerne Salgskontor og Område kan kombineres i posteringer, men kun når det salgskontor, der er valgt som dimensionsværdi, er placeret fysisk i dimensionsværdien Område.

Indstilling Beskrivelse

Vis kolonnenavn

Vælg at få vist kolonner efter de beskrivende navne, du har givet dimensionsværdierne, i stedet for at bruge deres koder.

Oversigtspanelet Matrix for dimensionskombinationer

Indstilling Beskrivelse

Kode

Kolonnen indeholder koden for dimensionsværdien på linjen.

Navn

Kolonnen viser navnet på dimensionsværdien på linjen.

Dimensionsværdier

De dimensionsværdier, der vises i rækkerne til venstre for matrixen, vises også som dimensionsværdikolonner.

Du kan begrænse den måde, dimensioner kan kombineres på, ved at klikke i matrixcellen og vælge en af følgende indstillinger:

Indstilling Beskrivelse

Åbn

Dimensionsværdikombinationen er altid tilladt.

Spærret

Dimensionsværdikombinationen er ikke mulig.

Du kan finde flere oplysninger om dimensioner i Dimension.

Tip

Se også