Angiver den enhed, der bruges som varens basisenhed. Du kan også ændre enheden i dette felt eller i feltet Basisenhed på varekortet.

Vigtigt
Basisenheder skal have værdien 1 i feltet Antal basisenheder pr. enhed.

Tip

Se også