Åbn vinduet Varedisponering pr. variant.

Viser, hvordan lagerniveauet af en vare udvikles over tid i henhold til varianten, du vælger.

Bemærk
Når du åbner vinduet Varedisponering pr. variant fra en dokumentlinje, kan du indsætte en variant i dokumentlinjen ved at vælge linjen med den variant, du ønsker at indsætte, og klikke på OK. Hvis du kun har brugt vinduet til at vise disponibiliteten og ikke vil indsætte en variant, skal du lukke vinduet uden at klikke på OK.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis efter

Angiver længden af de periodeintervaller, du vil have vist.

Vis som

Angiver, hvordan disponerede mængder vises. Vælg en af følgende indstillinger:

Indstillinger Beskrivelse

Bevægelse

Viser bevægelse i tilgængelighed i det valgte tidsinterval.

Saldo til dato

Viser tilgængelighed på den sidste dag i det valgte tidsinterval.

Linjer

Vinduet viser én linje for hver periode. Hver linje viser varens tilgængelighedstal i følgende nøglefelter:

  • Bruttobehov
  • Fastlagt tilgang
  • Planlagt ordretilgang
  • Planlagt disponibel balance
  • Planlagte ordrefrigivelser

Du kan finde flere oplysninger i Varedisponering pr. lokation.

Tip

Se også