Åbn vinduet Log over planlægningsfejl.

Åbner automatisk for at vise fejl, der er opstået under kørslen Beregn plan.

Du kan hurtigt åbne det berørte varekort ved at klikke på Vis.

Bemærk
Visse fejl kan ikke identificeres og vil derfor ikke have anvendelige oplysninger. Du kan få vist anvendelige fejlmeddelelser for hver (første) fejl én efter én ved at markere feltet Stop, og vis første fejl og genberegne planen.

Tip

Se også