Åbn vinduet Produktionskladde.

Denne kladde kombinerer funktionerne fra forbrugskladden og afgangskladderne i én kladde, som der opnås adgang til direkte fra konteksten for en frigivet produktionsordre. Den adskiller sig fra de omtalte separate kladder på en række områder:

Bemærk
Denne fordel kan kun udnyttes fuldt ud, hvis der bruges rutebindingser mellem operationer og komponenter. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes rutebindinger.

Advarsel
Vinduet Produktionskladde kan ikke bruges af to brugere på én gang. Det betyder, at hvis Bruger 2 åbner vinduet og indtaster data, når Bruger 1 allerede arbejder i vinduet, kan Bruger 2 miste data, når Bruger 1 lukker vinduet.

Korte vejledninger

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc, ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også