Angiver en bogføringsdato, der vil gælde for alle linjerne i produktionskladden.

Bemærk
De bogføringsdatoer, der indtastes på individuelle kladdelinjer, tilsidesætter bogføringsdatoen i dette felt.

Standardbogføringsdatoen i dette felt er arbejdsdatoen.

Tip

Se også