Angiver hvilke komponenter der skal vises og håndteres i kladden i overensstemmelse med deres trækmetode.

Filtrene medtager alle de trækmetoder, der er tilgængelige i systemet samt et filter til at vise alle metoder.

Standardmetodefilteret er indstillet til Manuelt.

Tip

Se også