Åbn vinduet Ordreplanlægning.

Indeholder en værktøj til manuel leveringsplanlægning, som viser alle nye behov sammen med disponeringsoplysninger og forsyningsforslag. Vinduet giver det fornødne overblik og de nødvendige værktøjer til at planlægge behovet effektivt ud fra salgslinjer og komponentlinjer og derefter direkte oprette forskellige typer af forsyningsordrer. Selvom Ordreplanlægning bruger programmets MRP-logik til at finde og prioritere de behov, er det et forenklet alternativ til automatisk forsyningsplanlægning, der er designet til manuel beslutningstagning, f.eks.:

Niveau for niveau

I modsætning til regnearket planlægnings- og indkøbskladder omfatter Ordreplanlægning kun et produktniveau ad gangen. Derfor foreslås det, at der kun oprettes produktionsordrer for ét produktionsstyklisteniveau ad gangen, og at planen skal genberegnes, hvis disse nye produktionsordrer medfører nye behov (Beregn plan), så der tages hensyn til dette behov på niveau to. Et fuldstændigt planlægningsflow for en salgsordre for en produceret vare med to produktionsstyklisteniveauer kunne se ud som følger (indkøbte komponenter er ikke vist):

Første beregning: Salgsordren skaber salgsbehov.

Anden beregning: Produktionsordren opretter produktionsbehov for det første styklisteniveau.

Tredje beregning: Produktionsordren opretter produktionsbehov for det andet styklisteniveau.

Advarsel!
Da der kun planlægges ét vareniveau ad gangen, vil varer med Fremstil-til-ordre i feltet Produktionsmetode ikke blive planlagt korrekt, hvis de har afledt produktionsbehov for underliggende halvfabrikata.

Behov, der tages i betragtning

Ordreplanlægningsværktøjet tager ikke behov fra følgende kilder i betragtning:

Anbefalinger

Niveau for niveau-princippet og den høje grad af fleksibilitet betyder, at ordreplanlægningsværktøjet bør anvendes i overensstemmelse med bestemte regler for at undgå at generere unødvendige afhængige behov.

Tilstedeværelsen af flere linjer i vinduet Ordreplanlægning kræver en vis omhu, men giver på den anden side også en mulighed for at foretage konsolideret planlægning på grundlag af den oversigt, der stilles til rådighed. For eksempel har du i forbindelse med flere behovslinjer for identiske varer for samme (eller nærtliggende) behovsdato mulighed for at få et overblik over det samlede nødvendige antal for flere linjer og konsolidere dem i én forsyningsordre.

Bemærk
Hvis afkrydsningsfeltet Spærret er markeret for en vare, når du kører funktionen Beregn plan, behandles ordrer, som indeholder den spærrede vare, ikke. I stedet stopper kørslen, der sendes en fejlmeddelelse, og kørslen fuldføres ikke. Hvis du vil fortsætte, skal du fjerne de behovsordrer, der omfatter spærrede varer, før planen beregnes.

Referer til nedenstående opgaver for yderligere instruktioner om anvendelsen af vinduet Ordreplanlægning.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc, ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også