Angiver, om der findes en stedfortrædervare for komponenten på planlægningslinjen.

Bemærk
Denne funktion gælder kun for produktionsordrekomponenter. Erstatning af varer for salgsbehov skal foretages fra salgsordren.

Hvis feltet indeholder Ja, kan du klikke på valgknappen for at se vinduet Erstatningsvareposter og vælge den foreslåede vare som en alternativ levering. Erstatningsvaren overføres derefter til planlægningslinjen til videre behandling i en leveringsordre.

Tip

Se også