Åbn vinduet Opret forsyningsordrer.

Definerer, hvordan leveringsordrer skal oprettes for planlægningslinjer i vinduet Ordreplanlægning, når du klikker på OK for at udføre kørslen Opret forsyningsordrer. De indstillinger, du senest har foretaget i dette vindue, vil blive gemt under dit bruger-id, så de er de samme, næste gang du bruger vinduet. Udfyld oversigtspanelerne som følger:

Ordreplanlægning

I feltet Lav ordrer for vælger du en af disse indstillinger for at angive, hvilke linjer i vinduet Ordreplanlægning der skal inkluderes i kørslen:

Indstilling Beskrivelse

den aktive linje

Opretter kun den valgte leveringsordre for den planlægningslinje, hvor markøren er placeret.

den aktive ordre

Oprette de(n) valgte leveringsordre(r) for alle planlægningslinjer i den ordre, hvor markøren er placeret (kun én af linjerne).

Alle linjer

Opretter de valgte leveringsordrer for alle planlægningslinjer i vinduet Ordreplanlægning.

Indstillinger

Marker, hvilken forsyningsordre der skal udfyldes ved at udfylde følgende felter:

Felt Beskrivelse

Opret købsordre

Opretter købsordrer direkte fra planlægningslinjeforslagene. Du kan også lade systemet udskrive købsordren samtidig. En anden mulighed er at vælge at kopiere planlægningslinjeforslagene til en indkøbskladde til videre behandling. I så fald bliver de to felter under den redigerbare, og du kan vælge den relevante kladde og dens navn.

Opret produktionsordre

Opretter planlagte eller fastlagte produktionsordrer direkte fra planlægningslinjeforslagene. Du kan også Du kan også lade systemet udskrive den fastlagte produktionsordre på samme tid. En anden mulighed er at vælge at kopiere planlægningslinjeforslagene til en indkøbskladde til videre behandling. I så fald bliver de to felter under den redigerbare, og du kan vælge den relevante kladde og dens navn.

Opret overflytningsordre

Opret overflytningsordrer direkte fra planlægningslinjeforslagene. Du kan også lade systemet udskrive overflytningsordren samtidig. En anden mulighed er at vælge at kopiere planlægningslinjeforslagene til en indkøbskladde til videre behandling. I så fald bliver de to felter under den redigerbare, og du kan vælge den relevante kladde og dens navn.

Opret montageordre

Opret montageordrer direkte fra planlægningslinjeforslagene. Du kan også lade systemet udskrive montageordren samtidigt.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc, ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også