Angiver, hvilke tidsintervaller du ønsker at gruppere og vise tallene i. Du kan vælge mellem de følgende perioder:

Tip

Se også