Åbn vinduet Dimensionsanalyse.

Viser beløb, der er afledt af analysevisninger, som du har oprettet. Du kan analysere aktiviteter på grundlag af dimensionsoplysninger. Blandt de dimensioner, der er tilgængelige i vinduet, er bl.a. Dato og Finanskonto.

Udfyld felterne i vinduet Dimensionsanalyse:

Hvis du vælger dimensioner på hver af akserne i matrixvinduet, kan du analysere posterne ud fra forskellige kriterier. Du kan også filtrere posterne i vinduet og derved få et meget præcist billede af bestemte aktiviteter i virksomheden.

Du kan vælge Bevægelse eller Saldo til dato i feltet Vis som for at disse beløb på forskellige måder. Du kan vælge periode i feltet Vis efter.

Når du klikker på Vis matrix, vises matrixvinduet. Kolonnerne i vinduet viser også følgende oplysninger:

Kolonne Skærme

Kode

I denne kolonne vises den kode, der er givet til en dimensionsværdi.

Navn

I denne kolonne vises det navn, der er givet til en dimensionsværdi.

I alt

Kolonnen viser summen (I alt) for den beløbstype, som du vælger i feltet Vis.

Matrix

Hver kolonne i matrixen til højre i vinduet viser beløb baseret på en analyse.

Tip

Se også