Indeholder en beskrivelse af planlægningskladdelinjerne, der er repræsenteret i oversigtspanelet Tidslinje.

Der findes følgende beskrivelsestyper.

Type Beskrivelse

Disponeringslinje [vare X]

Repræsenterer en foreslået forsyningsordre for vare X.

Produktionsordre [nr. X vare X]

Repræsenterer den eksisterende produktionsordre X for vare X, som planlægningssystemet foreslår skal ændres.

Købsordre [nr. X vare X]

Repræsenterer den eksisterende købsordre X for vare X, som planlægningssystemet foreslår skal ændres.

Montageordre [nr. X vare X]

Repræsenterer den eksisterende montagesordre X for vare X, som planlægningssystemet foreslår skal ændres.

Overflytningsordre [nr. X vare X]

Repræsenterer den eksisterende overflytningsordre X for vare X, som planlægningssystemet foreslår skal ændres.

Ny forsyning [X]

Repræsenterer en forsyningsordre, du har oprettet ved hjælp af funktionen Opret ny forsyning, da du åbnede vinduet Varedisponering pr. tidslinje.

Denne ordre er ikke placeret i vinduet Planlægningskladde, indtil du vælger Gem ændringer.

Tip

Se også