Angiver antallet af den vare, du vil have vist varedisponering til.

Dette felt er udfyldt på forhånd med den vare, som vinduet Varedisponering pr. tidslinje er åbnet for. Du kan også få vist disponeringsoplysninger for andre varer.

Bemærk
Vinduet kan kun vise oplysninger om en vare ad gangen. Tilsvarende kan du ikke definere et filter for mere end en vare i feltet Varenr..

Tip

Se også