Angiver en lokationskode, hvis du kun vil have vist den planlagte beholdning for varen på lokationen. Hvis feltet er tomt, vises tallene for alle lokationer.

Hvis der findes en lokationskode på planlægnings- eller indkøbskladdelinje, som vinduet Varedisponering pr. tidslinje åbnes fra, forhåndsudfyldes lokationskode derefter i feltet Lokationsfilter.

Tip

Se også